از کجا گواهینامه ایزو باید بگیریم؟

از کجا گواهینامه ایزو باید بگیریم؟

سازمان iso توانسته است از سطحی کوچک خودش به محیط بزرگی برساند و حوزة کاریشان گسترش دهند و بصورت بین المللی فعالیتشان شروع کنند.دلیل محکمی که تا امروز قادر بکار هستند و دارند ادامه میدهند استاندار بودن است کاین خصوصیت معتبر بودن ویژگی های خوبش است. ایزو برسایر شرکتهای مدرک دار نظارت جامعی دارد. هدفشان اینست ضوابط مشخص شده درون حوزه سازمان هاییکه آرم دارند اجرا کنند و برای افزایش دادن آن کمک کنند. به خاطر عملکرد و کارایی خوب سازمان ایزو ، افراد زیادی علاقه دارند گواهینامه بیگرند و درجهت پیشبرد اهدافی کمیخواهند سریعتر برسند و زمینه سغلی خودشان فراهم آورند.

 

مراجع صادر کننده ایزو

درخواست کنندگانی که دوست دارند گواهی بگیرند میبایست بسراغ مراجعی بروند که صلاحیت انجام دادن اینکار دارند. چون که متقاضیان بصورت مستقیم نمیتوانند مدرک دریافت کنند میبایست بمشاوران بطریق سخنرانی کردن و تفهیم کردن خواستاران بصورت مستقیم میتوانند آرم ایزو اخذ کنند. مشاوران میبایست راهنماییهای لازم درین زمینه بمراجعان بدهند و بصورت واضح مسائل بیان کنند و آنها را آگاه و مطلع کنند. وقتیکه اطلاعات خواسته شده توسط اعضای خواهان کامل شود و مشاوران دقیق مشاورگی کنند تا مشکلی برای درخواستکنندگان ایجاد نشود.داوطلبان بعد از اینکه ازین مرحله گذشتند آنها میتوانند برای گرفتن اسناد بمراجع صادرکننده گواهینامه رجوع کنندو کارکنانش فرمهایی بمتقضایان میدهند تا تکمیلش کنند و همراه پرونده شرکتشان بکارشناسان تحویل بدهند. مسئولان بتمامی مدارکشان رسیدگیهای لازم میکنند و اگر مشکلی داشت آنها را ملزم میکنند تا موارد ناقص جبران کنند و پس از تکمیل رجوع کنند. مسئول برای داوطلبان قانونهایی تعیین میکنند بتوانند پس از درست انجام دادنشان کمکشان کنند تا مکانی برای ایجاد شغلشان تاسیس کنند و کارخانیشان توسعه دهند و بهرآنچه دوست دارند بآن برسند دست یابند و مشتریانشان در همه دنیا گسترش دهند چونکه سرمیاه داران با قصد اینکه حتما باید موادهایی تولید کنند که مصرف کنندگان راضی شوند و از استفاده کردن کالاهای ارائه شده لذت کامل ببرند و دیگران ترغیب بخریدن کنند و مشتقان زیادی بدشت آورند.

 

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط درنظر گرفته شده برای داوطلبان که ملزم به انجامش هستند و درصورت انجام ندادن موفق به کسب گواهی نمیشوند عبارتند: شرکتهای متقاضی جهت گرفتن علامت بایستی پرسشنامه هایی کتوسط مراجع تهیه شده کامل کنند و تحویل مسئولان دهند. کارخانه داران، بایستی همه جلساتیکه کارشناسان درزمان و مکان خاصی مشخص کرده اندو برای اینکه حتما حضور پیدا کنند بسران شرکتها اعلام میشود حتما حاضر شوند.کلاسها برای کارخانه داران خیلی مهم است والزام میشوند کلیه جلسات حاضر شوند و در صورتیکه نتوانند خودشان را بساعتهای تعیین شده برسانند بمنزله ادامه ندادن و منصرف شدن است و از لیست مخاطبان حذف خواهند شد. و همچنین برای کارکنانشان، جلساتی ترتیب میدهد و زمانش اعلام میکنند و کارکنان الزاما باید تایم خاص گفته شده حضور به عمل برسانندتا سخنران مطالب بیان کند و کارکنان هرنکته ای که لازم است برای محیط کاریشان نکته برداری کنند و قسمت خودشان انجام دهند و از ایجاد هرگونه سهل انگاری و یا مشکل پیش آمده خودداری کنند. ماموریت های مختلف کروسا به آنان میدهند نیازمند کسب اطلاعات لازم است که کارشناسان درین زمینه برنامه های خاص خودشان و مطالب مخصوص ارائه میدهند تا اعضا رعایت کنند و بدقت بکار ببرند تا دچار نقص کاریشان نشوند.کارشناسان خبره برای مدیران ارشد جلساتی بصورت همگانی و خصوصی تعیین می شوند و سرمایه داران بایستی طبق تایم خاصی که گفته شده است. کلاسهای عمومی بصورت کنفرانس، همایشها و سمینارها و....برگزار میشود که هر مدیری در هرکجا که هستند و کارخانه دارند میباید درین کلاسها بیایند و خودشان نشان دهند و نکات گفته شده در محیط شرکتشان اعمال کنند چونکه این تایمها خیلی مهم است و نیومدنشان بضررشان میباشندبرعکسش جلسات خصوصی فقط برای کارخانه داران بصورت جداگانه و بافاصله وارد جلسات تعیین شده مخصوص خودشان میشوندموارد خواسته شده توسط کارشناسان منتخب شده باید رعایت کنند.

 

اخذ ایزو

بنابراین متقاضیان برای دریافت کردن گواهینامه ایزو مجبور هستند این مراحل بسرعت بگذرانند و بعدگذراندن روشها و اخذ سند تاییدیه بوسیله مسولان ، فعالیتشان شروع کنند و بدین طریق قادرخواهند بود با ساختن موادهای خوبی که بمشتریانِ خودشان ارسال میکنند خواهند توانست درآمد بسیار بالایی بدست آورند و اینگونه موجب بوجود آمدن عواملی میشوند مانند محبوب شدن و شهرت نام سران شرکتها، اسم کارخانه، بالارفتن تعداد مصرفکنندگانشان، توسعه یافتن در همه قسممتهای دنیا، ارتباط شغلی با دیگر موسسه ها، شریک داریا سرمایه خوب پیدا کردن، بدست اوردن اطلاعات بیشتر برای عرضه کردن کالهای بهتر و کسب رضایت بهتر از خریداران خواهند شد. همگی این ها معلول داشتن آگاهی و وجود ایزو برای سرمایه داران خواهد بود.

 

از کجا گواهینامه ایزو باید بگیریم؟ صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید