شرایط دریافت ایزو

شرایط دریافت ایزو

ایزو سازمانی است در سطح جهانی فعالیت می کند که سالیان درازی از فعالیتش می گذرد و طی یان سال ها بخوبی توانسته است موفقیت های زیادی نصیب خود کند. ایزو هم در سطح جهانی فعالیت دارد و هم سطح داخلی کشور و انواع مختلف ایزو در همه­ی نقاط وجود دارد باوجود تفاوت هایی که هرکدام دارند اما یک اشتراکی باهم دارند بنام استاندارد. استاندارد در همه­ی شرکت ها، سازمان های دارای ایزو مشترک هست و همین استاندارد موجب پیوند و همبستگی بین آنها شده است. کیفیت ومرغوبیت محصولات ایزو موجب می شود مدیران شرکت، بتوانند محصولات خود را برای کشورهای دور و نزدیکی که در اطراف وجود دارند می فرستند و اینگونه موجب افزایش مشتری، افزایش سود و درآمد، ایجاد و گسترش رابطه­ی شغلی با دیگر شرکت ها، سازمان های موجود در سرتاسر جهان می شود. بخاطر ویژگی های خوب ایزو، شرکت ها، سازمان های زیادی تمایل پیدا کردند مدرک ایزو دریافت کنند و فعالیت خود آغاز کنند و مانند سازمان های ایزو موفقیت های زیادی بدست آورند. برای دریافت مدرک ایزو، شرکت ها، سازمان های متقاضی مدرک ایزو می بایست به مراجع، سازمان صادرکننده گواهی ایزو مراجعه کنند.گفتن نکته ای اینجا الزامی است که شرکت ها، سازمان های متقاضی مدرک ایزو می بایست ابتدا شناخت و دانش خود را نسبت به مراجع، سازمان صادرکننده گواهی ایزو افزایش دهند چونکه اغلب مراجع با هدف کلاهبرداری اقدام برای تاسیس ساختمان می کنند و ازاین راه می خواهند فقط پول های متقاضیان بگیرند و بدون هیچ آثاری فرار کنند. بنابراین شناختن مراج معتبر از مهمترین مراحل اولیه هست که باید بخوبی سپری شود. بعد ازینکه مراجع معتبر و دارای استاندارد شناخته شد مراجع برای متقاضیان مدرک ایزو، فرم هایی می دهند و مدیران شرکت های متقاضی، پر و تکمیل می کنند و بعد از تحویل دادن فرم ها، مراجع صادرکننده گواهی ایزو فرم ها را بررسی می کنند و بعد از تایید فرم ها برای متقاضیان، شرایط و روش هایی مقرر می کنند تا شرکت های متقاضی شرایط و روش ها را انجام دهند تا در صورت انجام شرایط خواسته شده برای آنها مدرک ایزو صادر می کنند و می توانند شرکت تاسیس کنند و فعالیت خود را شروع کنند.

 

شرایط ایزو سطح بین المللی

شرکت ها، سازمان های متقاضی مدرک ایزو شرایطی را می بایست انجام دهند. این شرایط عبارت است:

1- مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای شرکت ها، سازمان های متقاضی مدرک ایزو مبلغ خاصی در نظر می گیرند که هر شرکت، سازمان یخواست مدرک دریافت کنند م یبایست مبلغ خواسته شده بپردازند. متاسفانه تعداد کمی این مبلغ می پردازند ولی بیشتر شرکت ها، سازمان های متقاضی، بخاطر مبلغ زیاد نمی توانند بپردازند چونکه توان پرداخت ندارند. و از ادامه کار منصرف می شوند.

2- مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای صادرکردن گواهی ایزو زمان خاصی مقرر می کنند . هرشرکت، سازمان متقاضی ، می بایست طبق زمان مقرر شده عمل کند و زمان خاص را سپری کند. چونکه زمان مقرر شده زیاد است تنها شرکت های کمی قادر به تحمل این زمان هستند و بیشتر شرکت ها، سازمان ها، منصرف می شوند و به دنبال مدرکی هستند که راحتتر بدست بیایند.

 

شرایط ایزو سطح داخلی کشور

ایزو سطح داخلی کشور آنقدر راحتتر و بسهولت بدست می آید و بخاطر همین آسان بودن آن هست که شرکت ها، سازمان های متقاضی بسمت این ایزو می آیند و مدرک را براحتی دریافت می کنند چونکه برخلاف ایزو سطح بین المللی، این ایزو نیاز به گذراندن زمان خاص و پرداختن هزینه زیاد نیستند زیرا در زمان بسیار کم و سریع و با هزینه بسیار کم قابل دسترسی است. فقط دو شرط است که مدیران شرکت ها می بایست آن را انجام دهند که این دو شرط برای مدیران علاقمند و انگیزه دار برای دریافت مدرک ایزو بسیار راحتتر و آسان است. این دو شرط عبارت است:

1- مدیران شرکت های متقاضی مدرک ایزو می بایست قبل اقدام برای دریافت مدرک ایزو اطلاعات و دانش خود را درمورد ایزو، اهداف ایزو و....افزایش دهند که می توانند از تجربه های دیگران استفاده کنند. زیرا بدون دانش و آگاهی بمنزله شکست خواهد شد.
2- مدیران شرکت ها، سازمان های متقاضی می بایست در تمامی جلسات مناقصاتی که توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو در زمان و مکان مشخص، معین می شوند حاضر شوند وکارهای خواسته شده را انجام دهند. وگرنه اگر بدلایلی نتوانند حاضر شوند این عدم حضور آنها بمنزله عدم درخواست مدیران برای مدرک ایزو هست و جزء لیست درخواست کنندگان مدرک ایوز نخواهند بود.

 

شرایط دریافت ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید