روش اجرایی انبارش

روش اجرایی انبارش

- هدف :

هدف از تدوین روش اجرایی انبارش تشریح نحوه دریافت ، نگهداری و تحویل قطعات، مواد و ابزار در انبار به‌منظور حصول اطمینان و جلوگیری از آسیب‌دیدگی در حین نگهداری ، قابلیت شناسائی قطعات و تامین به‌موقع كالای مورد نیاز واحد‌ها می‌باشدواینکه مغایرتی میان آمار كالاهای خروجی از انبار و آمار خروج مربوطه براساس فرم‌های درخواست كالا از انبار وجود نداشته باشد.

2- دامنه كاربرد :

این روش اجرایی انبار شرکت و واحدهای مرتبط با انبارمانند تولید ، فروش و تدارکات را در بر می‌گیرد.

3- مسئولیت نظارت و اجرا :

نظارت : مدیر مالی

اجرا : واحد انبار

4- شرح:

با توجه به ماهیت وجود واحد انبار بعنوان یکی از مهمترین واحد های موجود در شرکت ، کلیه آمار مربوط به ورود و خروج کالاها تحت کنترل درآمده تا بتوان یک واحد متمرکز انبار که شامل خصوصیاتی از قبیل چیدمان متمرکز و منظم ، کدگذاری کلیه کالاها و قطعات و نیز مستنداتی مبنی بر کنترل اقلام ورودی یا خروجی از انبار را دارا باشد.

درخواست كلیه اقلام و كالاها می بایست در قالب فرم درخواست كالا از انبار صورت گیرد مسئول انبار فرمهای مربوطه را از لحاظ داشتن تاییدیه های لازم مورد بررسی قرار می دهد و سپس با توجه به موجودی انبار ، اقدام به صدورحوااله انبارمطابق بافرم حواله انبار و تحویل كالا به درخواست كننده می نماید.

چنانچه كالای درخواستی در انبار موجود نباشد و یا کالایی به نقطه سفارش رسیده باشد، مسئول انبار مطابق با فرم درخواست خرید مراتب را جهت انجام خرید به واحد تداركات اعلام مینماید.

زمان لازم برای کنترل کیفیت اقلام ورودی+ذخیره احتیاطی یا حداقل موجودی+ ( نرخ مصرف روزانه کالا *مدت زمان تدارک کالا ) = نقطه سفارش

نکته1: چنانچه اقلام درخواستی در انباری موجود نباشد و در سایر انبار های شرکت موجود باشد نبایستی جهت تامین مجدد خرید صورت گیرد. بلکه بایستی از انباری که آن اقلام مازاد هستند به انبار متقاضی انتقال یابد. این انتقال مطابق با فرم بارنامه داخلی انجام می گیرد.

نکته 2 : هر گونه خروج کالا به بیرون از کارخانه/ شرکت بایستی مطابق با فرم دستور خروج کالا صورت گیرد.

خروج کالا می تواند به دو علت انتقال بین انبار های شرکت یا فروش خارجی صورت گیرد که در هر دو صورت این کار بدون تایید مدیریت مالی یا مدیریت عامل امکان پذیر نمی باشد . انبار دار موظف است کالاهای شرح داده شده در فرم دستور خروج کالا را در فرم بارنامه داخلی ( یا فاکتور فروش در صورت وجود ) ثبت نموده و اقدامات لازم برای خارج کردن اجناس از شرکت ( مانند تهیه وسیله نقلیه ) را ترتیب دهد .

- اجازه خروج اموال تنها با دریافت یک نسخه از بارنامه داخلی توسط نگهبان صورت می گیرد .

- انباردار بعد از صدور بارنامه داخلی ، یک نسخه برای نگهبان پروژه مبدا جهت صدور اجازه خروج کالا از پروژه و یک نسخه برای انبار مقصد فکس می نماید .

- نگهبان نسخه اصلی که برای انبار مقصد است و در اختیار فرد انتقال دهنده قرار گرفته است را با نسخه ای که از سوی انبار دار برای نگهبانی فکس شده است را تطبیق داده و در صورت انطباق این دو اجازه خروج کالاها را صادر می نماید .

هنگامیكه واحد تداركات اقدام به خرید كالا نمود كالاهای وارد شده به انبار می بایست ازنظر کمی وکیفی کنترل گردد . مسئولیت کنترل کمی به عهده مسئول انبار ومسئولیت کنترل کیفی بر عهده واحدQC میباشد. مسئول انبار پس از انجام کنترلهای مذکور ، فرم رسید انبار را صادر ویک نسخه به مسئول واحد تدارکات تحویل داده تا ایشان به بخش حسابداری شرکت ارائه نمایند. لازم به ذکر است اگر كالایی وارد كارگاه شود كه بعلت حجم زیاد آنها به پای كار جهت استفاده منتقل گردد نیزمی بایست فرم رسید انبار مطابق با روش فوق الذکر صادر گردد.

ورود کالا به انبار نیز یا بایت خرید از تامین کننده یا انتقال بین انبار ها صورت می گیرد .

هر زمانی که کالایی برای پروژه ارسال شود نگهبان با انبار دار تماس گرفته و ایشان را از ورود اجناس مطلع می سازد . کنترل تعدادی و رسید کردن اجناس تنها توسط انبار دار صورت می گیرد . اما در هنگام شب یا عدم حضور انبار دار به هر دلیلی ، این کار توسط نگهبان و مطابق با فرم رسید موقت صورت می گیرد . در این صورت اجناس در مکانی به نام بارانداز نگاهداشته می شوند تا در اولین فرصت توسط انبار دار رسید قطعی شوند .

وقتی كالایی وارد انبار شده و رسید می شود در كاردكسهای انبار مطابق با فرم کاردکس ثبت ( و به موجودی انبار اضافه ) و هنگامیكه کالایی مطابق حواله انبار خارج می شود، می بایست از كاردكسهای انبار كسر گردد تا موجودی انبار مطابق كاردكسهای آن به روز باشد. در نهایت اقلام ورودی در محلهای مناسب مطابق جدول شرایط چیدمان و نگهداری چیدمان و نگهداری جاگذاری می گردد. چیدمان مواد و قطعات در جدول فوق به علت حساسیت آنهااعلام گردیده است وسایر اقلام در داخل قفسه یا باكس وپالت درشرایط عادی قرارداده می‌شوند.

در کارگاهها چنانچه اقلامی مانند ابزارها از انبار بصورت امانی درخواست گردد ، واحد انبار نسبت به تحویل آن قلم اقدام نموده و در لیست اقلام تحویل موقت تحت عنوان فرم تحویل موقت اقلام مستند می گردد.

مسئول انبار بمنظور پیگیری درخواستهای خریدی که از واحد تدارکات نموده است کلیه درخواستهای خود را مطابق با فرم کالاهای خرید نشده به صورت هفتگی اقدام مینماید .

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مدیریت کیفیت توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

فرم درخواست كالا از انبار

فرم درخواست خرید

فرم رسید انبار

فرم جدول شرایط چیدمان و نگهداری

فرم کاردکس

فرم تحویل موقت اقلام

فرم بارنامه داخلی

فرم کالاهای خرید نشده

فرم حواله انبار

دستور خروج کالا

فرم رسید موقت

7-مدارک مرتبط :

روش اجرایی تامین کالا (خرید)

 

فرم درخواست ایزو

 

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی انبارش ، دانلود روش اجرایی انبارش و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرها جهت جستجو می کشاند.

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو رابه صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.