ISO-documentation

روش اجرایی تامین کالا (خرید)

1- هدف :

هدف از نگارش این روش اجرایی تشریح نحوه تامین کالا و حصول اطمینان از اینکه کلیه اقلام خریداری شده دارای شرایط بهینه می باشد.

 

2- دامنه كاربرد :

دامنه کاربرد این روش اجرایی در سطح واحد تدارکات (دفتر مرکزی و کارگاه ها) می باشد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

نظارت : معاونت پشتیبانی و خدمات.

اجرا : واحد تدارکات.

4- شرح:

واحد تدارکات پس از دریافت نسخه ای از فرم درخواست خرید از واحد انبار ، کالای مورد نیاز را جهت خرید با وجود تاییدات مورد نظر در فرم مذکور (وجود نمونه ای از کالا)، به صورت محلی یا تامین از طریق دفتر مرکزی انجام می دهد.

 

4-1- خرید در محل کارگاه :

چنانچه خرید در محل کارگاه امکان پذیر و مقرون به صرفه باشد ، مامور خرید از طریق تامین کنندگان مجاز محلی و استعلامات کافی بر اساس فرم استعلام بهاء مبادرت به خرید می نماید. اقلام خریداری شده به کارگاه حمل گردیده و تحویل انبار می گردند. چنانچه خریدهای صورت گرفته توسط درخواست کننده مورد تایید واقع نشوند باید در کوتاهترین زمان ممکن از طریق واحد تدارکات کارگاه مرجوع گردند

4-2-خرید در محل دفتر مرکزی :

چنانچه خرید به شکل محلی امکان پذیر نباشد می بایست از طریق واحد تدارکات دفتر مرکزی صو رت بگیرد. لذا بر این اساس کلیه درخواست های خرید کارگاه ها بعد از امضاء سرپرست/ مسئول قسمت ها به تایید ریاست کارگاه رسیده و از طریق انبار کارگاه ها به واحد انبار در دفتر مرکزی ارسال می شود.

نکته 1 : واحد انبار کارگاه درخواست کننده موظف به درج موجودی اقلام درخواست شده در ستون موجودی فرم درخواست خرید می باشد.

درخواست های وارده به دفتر مرکزی از لحاظ موجودی در انبار سایر کارگاه ها بررسی می گردد و در صورت وجود مازاد از طریق فرم درخواست انتقال کالا (رجوع به روش اجرایی انبارش) ،به کارگاه درخواست کننده اقلام ارسال می شود. در صورتی که اقلام درخواستی در سایر انبار دیگر کارگاه ها موجود نباشد، درخواست ها توسط انباردار دفتر مرکزی در فرم درخواست خرید درج نموده و به واحد تدارکات تحویل داده می شود واحد تدارکات پس از هماهنگی و بررسی با معاونت پشتیبانی و خدمات اخذ تاییدیه های مورد نیاز اقدامات لازم جهت خرید صورت می پذیرد.

پس از دریافت در خواست های خرید توسط مامورین خرید، استعلامات مورد نیاز از لیست تامین کنندگان مجاز کالا مطابق فرم استعلام بهاء جمع آوری گردیده و پس از تایید سرپرست تدارکات و در صورت لزوم معاونت پشتیبانی و خدمات خرید صورت می گیرد. پس از خرید اقلام و گرفتن تاییدیه های مورد نیاز نسبت به کیفیت اقلام خریداری شده از سوی واحدهای درخواست کننده، اقلام از طریق موسسات باربری به کارگاه ها ارسال می گردند. لازم به توضیح است که کلیه اقلام ارسالی توسط فرم بارنامه داخلی به کارگاه های مقصد جهت اطلاع اعلام می شود.

نکته 3 : کلیه اقلام درخواستی دفتر مرکزی توسط واحدها طی فرم درخواست کالا از انبار پس از اخذ تاییدیه های مدیر واحد به واحد انبار/اموال داده ، پس از بررسی و تایید سرپرست اموال نسبت به وجود کالای درخواستی ،سرپرست انبار موظف به صدور حواله انبار برای کالای درخواستی و تحویل به واحد مربوطه می باشد و در صورت عدم وجود درخواست خرید برای آن کالا توسط سرپرست انبار صادر و به واحد تدارکات جهت خرید ارجاع می گردد. کالای درخواستی توسط واحد تدارکات خریداری و از طریق واحد انبار تحویل درخواست کننده می گردد.

فاکتورهای اقلام خریداری شده توسط انباردارتایید و پس از تحویل کالا از مامور خرید نسبت به صدور رسید انبار اقدام می نماید وسپس تحویل حسابدار واحدتدارکات میشود.

کلیه تامین کنندگان مندرج در لیست تامین کنندگان مجاز کالا بایستی مطابق بادستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا  مورد ارزیابی و انتخاب قرار گیرند و هر سال بایستی نسبت به روز رسانی این لیست اقدام گردد.

نکته 4 : در بعضی موارد کارفرما الزاماً یک تامین کننده را به شرکت معرفی کرده و به شرکت ابلاغ مینماید که فقط از تامین کننده مورد تایید کارفرما خریداری گردد. در اینصورت شرکت بدون در نظر گرفتن موارد مطروحه در این رویه از این تامین کنندگان خرید می نماید. لازم به ذکر است اگر تعداد تامین کنندگان یک نوع کالا که از سوی کارفرما معرفی می گردند بیش از یکی باشد ، شرکت مطابق با همین رویه اقدام به ارزیابی و کسب استعلام بهاء مینماید.

نکته 5 : حد نصاب برای هر قلم کالا جهت کسب استعلام بهاء مبلغ ..... ریال معادل ...... است و از نظر شرکت برای اقلام با ارزش کمتر از این مبلغ استعلام بهاء گرفتن مقرون به صرفه نیست. بدیهی است یک قلم کالا با حجم بالا را نمیتوان به درخواستهای کوچکتر تقسیم نمود و ارزش مجموع آنها ملاک برای این حد نصاب خواهد بود.

5- توزیع نسخ :

       منطابق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده است.

6-مدارک پیوست:

فرم درخواست خرید

فرم رسید انبار

فرم بارنامه داخلی

فرم لیست تامین کنندگان مجاز کالا

فرم استعلام بهاء

7- مدارک مرتبط :

دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا(خدمات)

 

فرم درخواست ایزو

 

 

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی تامین کالا ( خرید ) ، دانلود روش اجرایی تامین کالا ( خرید ) و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرها جهت جستجو می کشاند.

 

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو رابه صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.

 

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.