ایزو

ایزو

گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشد و سازمانهای مختلف باهرنوع فعالیت ممکنه نیازمند اخذ ایزو باشند و کارفرمای مناقصه گزار وقتی شرکتی درون مناقصات شرکت میکنند انواع مختلفی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز توی مناقصات جهت کسب امتیاز لازم بابت مناقصه بهش نیاز پیدا میکنند مثل: گواهی نامه ایزو ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ویاهمان گرید و رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک یاهمان رتبه و گرید انفورماتیک ویااینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع مدرک ملی و بین المللی درخواست گرددکه مهمترین و عمومیترین و پر درخواستترینش مدرک ایزو هست و شامل چندین نوع میشود و انواع بسیاری دارد.

 

انواع گواهینامه ایزو

انواع ایزو معتبر و فوری و ارزان درخواست متقاضیان بخصوص جهت شرکت در مناقصات هست

انواع گواهی نامه ایزو

مهمترین ایزو مورد استفاده ودرخواست اصطلاحا ایزو عمومی نامیده میشوند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و یکسری دیگر نیز جزو انواع گواهی ایزو تقریبا عمومی محسوب میشوند همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان کدهای منشورسازمان ، گواهیایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری و گواهی نامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری و انواع تخصصی متناسب فرآیند و محصولات سازمان متقاضی اخذ مدرک ایزو مانند ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی و انواع ایزو تخصصی دیگر متناسب فرآیندهای شرکت.

مدرک ایزو باتوجه هدف اخذ گواهی ایزو متفاوت و متغیرست بدین معناکه مراجع ثبت و صدور و اخذ گواهی iso متفاوتند. مراجع اخذ گواهی ایزو درکل دو گروه IAF و غیر IAF هستند.

 

گواهینامه ایزو iaf

نهاد بین المللی IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان مراجع صادر کننده ایزو میباشد

IAF چیست؟

مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خودشان تحت اعتبار مرجعی بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنند و مدیریت میشوند ودر نهایت یک مرجع بالادست و جهانی تحت عنوان IAF براین مراجع نظارت میکندکه IAF یک نهاد جهانی و بین المللیست و گواهی نامه های ایزو صادر شده توسط IAF دارای اعتیار جهانی هستند. هرکشور نمایندگانی دارد درون نهاد IAF واما تنها نهاد IAF و بین المللی ایران NACI هست. جهت صادرات غالبا ازشرکتها درخواست گواهی ایزو دارای اعتبار iaf میشود.

 

غیر iaf

گواهینامه ایزو غیر IAF معتبر و ارزان و فوری تحت اعتبار داخلی

غیر IAF چیست؟

ایرانیها آمدند و خودشان مراجعی ساختندکه AB و CB ساختگی ایرانیها بوده و سریع و فوری و ارزان بدست میایند و تعدادشان زیادست و ایندست مراجع ایزو بدلیل اینکه متنوعند باقیمتها و زمانهای مختلف بدست میایند و متناسب شرایط شرکتها برندهای زیادی هستندکه باهرزمان و هرقیمت بخواهند میتوانند ایزو بگیرند. بابت مناقصات و تبلیغات و رقابت و حتی گاها جهت صادرات همین گواهی غیر IAF میکند.

بااین تفاسیر مراجع صادر کننده ایزو راهدف سازمان ازاینکه ایزو رابابت چکار وچه هدفی میخواهند بگیرند مشخص میکند. چنانچه منباب صادرات باشدباید IAF باشد و چنانچه جهت باقی مقاصد همچون مناقصات دو رقابت و تبلیغات و هرمنظور دیگر غیر IAF ایرانی کافیست.

 

مراحل و مدارک دریافت ایزو

مراحل و مدارک دریافت ایزو سخت نیست و شرایط خاصی نیاز ندارد

مراحل و مدارک دریافت ایزو :

باتوجه مرجع صادر کننده ایزو مراحل و مدارک اخذ ایزو متفاوتند و میزان سختگیری درآنها متفاوتست. بدین معناکه چنانچه مراجع IAF باشند درآن پیاده سازی و ممیزی پروسه زمانبر و سختگیرانه و هزینه بری هست و پیاده سازی طی چندین مرحله انجام میشودکه هزینه و زمان زیادی میطلبد و تامین شرایط بجهت پیاده سازی مراحل و پروسه سختی داردکه گاها مراجع IAF دراین حیطه سختگیرانه عمل میکنند. ممیزی نیزطی چندین مرحله انطباقها و عدم انطباقها انجام میگیرد. ممکنه عدم انطباقها چندین مرحله زمان و هزینه بخواهدتا شرایط شرکت متقاضی برسدبه خواسته ممیز و ممیز اجازه صدور بدهد بهمین دلیل نیز مراجع غیر IAF ساخته و پرداخته ایرانیها ساخته شد و تعدادشان نیزبسیارست و برندهای زیادی نیزهستندکه ایندست گواهینامه ایزو راصادر کرده و براحتی و سهولت و سریع و آسان و ارزان میرسانندبه دست متقاضی و باتوجه تمامی شرایط برندهای مختلفی ساخته شدندکه حتی کمتر ازیک روز وباکمترین هزینه گواهی ایزو صادر میکنند. دراین میان نیز یکسری شرکتها میایند و بازدن لیبل و مهر برجسته و رنگ و لعابهای موجه شکلی موجه میدهندبه گواهی نامه های ایزو امافاقد هرنوع اعتبار .

مرکز سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یک مرکز معتبر بامشاورین خبره و باسابقه متخصص درحوزه انواع سیستمهای مدیریتی شامل مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، ممیزی ، شناسایی و اطلاع رسانی و مشاوره مرجع صادر کننده ایزو ، ممیزی مستندات ، ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ، حفظ و نگهداری و بهبود سیستم و انجام امور ممیزی مراقبتی سالیانه و تمدید اعتبار گواهینامه ایزو فعالیت دارد. ازجمله افتخارات مرکز میتوان بموارد زیر اشاره کرد:

-            اخذ اعتبار و نمایندگی از بیشتراز دهها مرجع اعتبار دهنده خارجی

-            ارائه خدمات مشاوره سیستمهای مدیریتی . ارائه پکیج بسته مستندات بصورت رایگان بابیشتر از پنج هزار شرکت و سازمان و مجموعه ایران و خارج ایران

-            دارای گواهینامه ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی

-            تیم کارشناسی قوی و باتجربه و متخصص بالای بیست نفر بطور نیروی دائم و دهها نفر دیگر بصورت پاره وقت

-            داشتن سابقه دهها ساله باارائه اسناد معتبر