گواهینامه ایزو 22301

گواهینامه ISO 22301

استاندارد ISO 22301 باعنوان سیستم مدیریت کسب و کار با ویرایش 2019 منتشر شده. امروزه تمامی سازمانها و شرکتهای فعال در حوزه هر کسب و کاری حتما درگیر یکسری اختلالها و ریسکهایی قرار می گیرند. برخی لز کسب و کارها تاریخ مصرفشان تمام می شود و بعضی کسب و کارها بایستی نوسازی گردد تا بتوانند در دنیای پر رقابت امروزی ماهیت وجودی خود را تثبیت کنند.

 

استاندارد ایزو 22301 چیست؟

استاندارد ایزو 22301 تحت عنوان سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در باب الزامات مداومت و پایداری یک کسب و کار صحبت میکند. در واقع با رعایت الزامات اساسی استاندارد 22301 میتوان اطمینان دادکه تداوم و بقای کسب و کار ادامه دار هست. البته ناگفته نماند که استاندارد ایزو 9001 بعنوان استانداردی مرجع نیز توصیه میگردد. یعنی بهتر و شایسته است که ایزو 22301 پس از ویا همزمان با پیاده سازی ایزو 9001 انجام پذیرد.

با توجه به ریسکها و فرصتهای موجود در هر سازمانی، نگرش به تداوم کسب و کار تغییر خواهد کرد. ریسکها و فرصتهای موجود را می توان به دو دسته ریسکها و فرصتهای داخلی و ریسکها و فرصتهای خارجی تقسیم بندی کرد. هر سازمان با توجه به موقعیتهای مکانی خود در مناطق و کشورهای مختلف دنیا دچار فرصتها و ریسکهای منطقه ای خود هست. معمولا ریسکهای داخلی و خارجی باعث میشود که تا تداوم کسب و کار راتحت شعاع قرار داده و حتی سازمان را به مرحله مرگ سازمانی برساند.

 

مزیت استاندارد سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

مزیت استاندارد ایزو 22301 یا همان ISO 22301 بکارگیری ابزارها و تکنیکهای مفید و کاملا کاربردی جهت پایش سازمان و محیط کسب و کار میشود. همچنین با بکارگیری الزامات استاندارد 22301 میتوان میزان انحراف سازمان از تداوم خود را اندازه گیری و در فرصت مناسب، تا قبل از اینکه دیر شود، سازمان را نجات داد.

تدام کسب و کار بمعنای لجاجت بر کسب و کار نیست گاهی پرداختن به استاندارد سیستم تداوم کسب و کار عوامل مدیریتی و مدیران تصمیم گیرنده را وادار به اعمال تغییرات اساسی در ساختار سازمانی و کسب و کار میکند. بدیهی است دراینصورت مبحث مهندسی تغییر و یا مدیریت تغییر مطرح میگردد. موضوع مهندسی تغییر ویا مدیریت تغییر یکی از بندهای استاندارد ایزو 9001 نیز میباشد.

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار بعنوان یک سیستم پیشرفته مورد نیاز هر سازمان امروزی شده و از سری استانداردهای جدید در حوزه علوم سیستم های مدیریتی نوین برای خودش جا پا باز کرده است.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مجموعه عظیم در حوزه آموزش، مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی آمادگی دارد تا خدمات مشاوره ای خودرا به متقاضیان محترم ارائه نماید.

 

گواهینامه ایزو 22301 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.