از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

منظوراز گواهینامه ایزو، گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو چیست؟

گواهی نامه ISO همان قوانین و دستورالعمل‌ تدوین شده ازطرف سازمان بین‌المللی استاندارد International Organisation for Standardiztion می‌باشد. گواهینامه ایزو یعنی همان استاندارد ایزو. هنگامی که سازمان و مجموعه‌ای طراحی و اجرای استاندارد‌های ایزو رااثبات می‌کند، مدرکی تحت عنوان گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو ، گواهینامه ISO ، Certificate ISO دریافت می‌کند.

 

مراحل قانونی اخذ و دریافت گواهینامه ایزو چیست؟ مراحل الزامی گرفتن گواهی ایزو چیست؟

شما متقاضیان محترم گواهی نامه ایزو اگربدنبال گرفتن مدرک ایزو معتبر و اصل هستید بایداز مراحل قانونی آگاهی لازم داشته باشید. مشاوران و محتوا نویسان مرکز سیستم کاران سعی کرده‌اند دراین مطلب بصورت مختصر و مفید کلیه موارد و نکاتی راکه باید بدانید و رعایت کنید رادر اختیارتان قرار دهند. اما بازهم جهت کسب اطلاعات بیشتراز روند مراحل قانونی اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو می‌توانیدبا مرکز سیستم کاران ارتباط برقرار نمایید و بصورت رایگان ازصفر تا صد کاررا ازمشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه‌ای مرکز جویا شوید.

 

منظوراز مراحل قانونی اخذ گواهی ایزو چیست؟

منظور ازقید کردن مراحل قانونی پروژه اخذ و دریافت ایزو اینست که گواهینامه ایزو می‌تواند باروش‌های دیگری هم بصورت میان‌بر صادر شود. مرکز سیستم کاران بعنوان یکی ازاولین و بزرگترین شرکتهای مشاوره درحوزه ایزو ISO بابهره‌گیری ازمجرب‌ترین مشاوران ایزو قادربه مشاوره و کارشناسی انواع گواهینامه‌های ایزو و همکاری باانواع مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار IAF و بدون اعتبار IAF توانسته است مشکل گشای کار اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو باشند. تمامی مشاوره‌ها و کارشناسی‌ها بصورت کاملا رایگان انجام می‌شود.

منظور ازمراحل قانونی اخذ و دریافت گواهی ایزو یعنی ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار IAF انجمن اعتبار دهندگان بین المللی. مراحل قانونی درواقع یکسری مراحل الزامی می‌باشدکه باید حتما انجام شوندتا گواهی نامه معتبر و رسمی ایزو ISO صادر شود.

 

راه و روش قانونی اخذ ایزو

راه و روش قانونی دریافت گواهینامه ایزو

مشخص نمودن اهداف سازمان از گرفتن و دریافت کواهینامه ایزو ISO

مشخص نمودن نوع گواهی‌ نامه مورد نیاز سازمان متقاضی

مشخص نمودن مرجع صدور گواهی ایزو ( جهت تعیین مرجع صدور گواهینامه ایزو باید اطلاعات لازم درمورد نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو و نهاد رسمی و بین‌المللی IAF راکسب نمود.

طراحی نمونه مستندات ایزو و استقرار سیستم‌های مدیریتی تعیین شده

انجام دو مرحله ممیزی ابتدایی و نهایی

ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ISO و دریافت مدرک ایزو معتبر و اصل و استعلام صحت و اعتبار گواهی نامه ایزو

تمدید ممیزی مراقبتی و ثبت و نگهداری از اعتبار و اصالت مدرک ایزو‌ دریافتی

 

هدف از گرفتن گواهی ایزو

مسلما بدنبال اخذ و دریافت گواهی نامه‌های ایزو ازطرف هرسازمان و ارگانی انگیزه‌ و‌ هدفی همراه است. اهداف و چشم اندازهای متعالی مسیر راه هرمجموعه و سازمانی رامشخص می‌کند. برخی ازمدیران و مسئولان سازمان‌ها بدنبال اجرای واقعی و اصولی استانداردهای ایزو هستند. برخی دیگر مانند شرکت‌های پیمانکاری جهت شرکت درمناقصات و کنار زدن رقبا بدنبال گرفتن کواهی ایزو هستند. اکثرمشاغل و حرفه‌ها جهت تبلیغات بدنبال گرفتن کواهینامه ISO هستند. موارد دیگری همچون صادرات، بازاریابی و برند سازی و کسب مقام و شهرت و حضورموفق در Vendor List عوامل و اهداف دیگری هستندکه هرسازمان و شرکتی رابسمت اخذ و دریافت انواع گواهی نامه‌های ایزو ، گواهینامه‌های ISO ، Standard ISO سوق می‌دهند.

مشخص نمودن اهداف سازمان موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو می‌شود.

 

مشخص نمودن نوع گواهینامه ایزو

گواهی نامه یا استانداردهای ایزو بسیار متنوع هستند. بطور کلی می‌توان گفت سازمان بین‌المللی استاندارد ازهیچ شغل و کسب و کاری دریغ نکرده است و برای تمامی زمینه فعالیت استانداردی راوضع کرده است. استانداردهای ایزو بغیراز دسته بندی درحوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی به دو گروه عمده استانداردهای عمومی و استاندارد‌های تخصصی تقسیم شده‌اند.

 

 استانداردهای ایزو

مهمترین استانداردهای ISO ایزو عمومی

گواهی ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

گواهی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

گواهی ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱‌

گواهی ISO 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ایزو ۱۰۰۰۲

گواهی ISO 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ایزو ۱۰۰۰۴

گواهینامه HSE-MS نیز بدلیل متن کامل قوانین و الزاماتش مورد تأیید سازمان بین المللی استاندارد ایزو قرار گرفته و بانام استاندارد Health safety and Environmental Manegment systems سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بعنوان گواهینامه عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گواهی HSE-MS تلفیقی ازدو گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد. هنگامی که سازمانی بصورت همزمان دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رااخذ نماید یعنی استاندارد HSE-MS رادریافت کرده است.

 

استانداردهای تخصصی ایزو ، گواهینامه‌های تخصصی ISO

هرسازمان و مجموعه‌ای مسلما یک فعالیت تخصصی رادرسطح مجموعه‌اش انجام می‌دهد. پیش نیاز دریافت اکثر استانداردهای تخصصی ، گواهینامه عمومی ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد. متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بقدری جامع و کامل است که هرمجموعه‌ای برای افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتش ابتدا ISO 9001 رادرخواست می‌کند و گواهی تخصصی مورد نیاز و متناسب رابهمراهش اخذ می‌نماید.

شرکتها و مجموعه‌های فعال درحوزه تجهیزات پزشکی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ISO 13485

سازمانها و کارخانجات فعال درحوزه صنایع غذایی و مرتبط بازنجیره تامین مواد غذایی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ISO 22000

شرکتها و مجموعه‌های فعال درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO 29001

وسایر استانداردهای تخصصی دیگری که هرسازمان و هرشرکتی می‌تواند باسرچ و جستجو درسایت رسمی ایزو ISO به آدرس www.iso.org باثبت‌نام و پرداخت هزینه عضو سایت ایزو شوند و به لیست کامل استانداردهای تدوین شده ازسوی نمایندگان سازمان بین‌المللی استاندارد دسترسی پیدا کنند و یا بامراجعه به سایت سیستم کاران و بابرقراری تماس ازمشاوران و کارشناسان مرکز سیستم کاران ازنام تمامی گواهی نامه‌های تخصصی و کواهی‌ نامه های عمومی ایزو ISO اطلاعات کافی و لازم رابصورت رایگان دریافت نمایند.

 

مشخص نمودن مرجع صدور گواهینامه ایزو

کسب اطلاعات لازم و شناخت کافی ازنوع مرکز و شرکتی که قرار است گواهی نامه ایزو رااز آنجا بگیرید بسیار مهم است. انتخاب اشتباه مرجع صدور گواهینامه ایزو کلیه اهداف و برنامه‌های سازمانی رابهم می‌ریزد. مهم‌ترین و متداولترین سؤال یک متقاضی مدرک ایزو عبارت گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم؟ است. گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو ، مدرک ایزو ، گواهینامه ISO راباید ازطرف مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو ، مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF یا بدون اعتبار IAF بگیرید.

 

شناخت مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مراکز و شرکت‌های صادر کننده مدرک ایزو ISO درکل دنیا تعداد زیادی دارندکه ازاین تعداد حدود ۶۰۰ تا مرکز درکشور ایران فعالیت می‌کنند. تک تک این مراکز بعنوان مرجع ثبت و صدور مجوز ایزو خودشان رابعنوان معتبرترین و اصیلترین مراجع صدور ایزو معرفی می‌کنند ولی خب طبق ضرب‌المثل هیچ‌کس نمی‌گوید ماست من ترش است نمی‌توان به گفته‌ها و تبلیغات بسنده کرد وباید بصورت تخصصی و دقیق ازراه اصولی اعتبار و صلاحیت مراجع صدور گواهینامه ایزو رامشخص نمود. بنابراین هنگامی که درفضای مجازی گوگل عباراتی همچون مراکز صدور گواهینامه ایزو، شرکت‌های صادر کننده گواهی ISO ، سازمانهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو و یا نمایندگان ایزو و غیره راسرچ می‌کنید مسلما باتعداد زیادی مرکز باسایتهای متنوع روبرو می‌شوید و بعلت اینکه هیچ سازمان و ارگانی برروی درستی و نادرستی این مراکز رسیدگی نمیکند باید ازطریق روش‌های اصولی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر و قانونی رااز مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو نامعتبر و جعلی تشخیص دهید.

 

تشخیص اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور مدرک ایزو چگونه است؟

همانطورکه قبلا گفته شد مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازطریق دو نوع مرجع صدور تحت اعتبار IAF و بدون اعتبار IAF می‌توانند انواع گواهی نامه‌های ایزو راصادر نمایند. هرسازمان و مجموعه‌ای ازطریق این دو مرجع صادر کننده اگر اقدام کردند یا گواهینامه ایزو بااعتبار بین المللی و یا گواهی ایزو بااعتبار داخلی دریافت می‌کنند و بغیراز این دو نوع بطور قطع مرجع صادر کننده گواهی ایزو مرکزی جعلی و فیک می‌باشد. بامعرفی سه نهاد IAF و AB و CB می‌توانید اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو رابراحتی تشخیص دهید.

 

IAF چیست

IAF چیست؟ AB چیست؟ CB چیست؟

IAF مخفف اسم یک نهاد بین‌المللی بزرگ و رسمی دردنیا بنام International Accreditation Forum بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی می‌باشد. بطور اصولی هرکشور یک نماینده بنام نهاد اعتبار دهنده دارد. AB مخفف نهاد اعتبار دهنده بنام Accerdiation Body می‌باشد‌. هر AB به چندین شرکت و مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو اعتبار می‌بخشد. به شرکتها و مراکز صادر کننده ایزو ISO دراصطلاح CB مخفف Certification Body می‌گویند‌. بنابراین هنگامی که یک CB تحت اعتبار یک AB عضو انجمن IAF فعالیت کند و گواهی ایزو صادر نماید گفته میشود یک سازمان ازراه اصولی و گذراندن مراحل قانونی مدرک ایزو بااعتبار IAF راگرفته است.

اخذ گواهینامه ایزو توسط یک CB تحت اعتبار یک AB بدون عضویت IAF راه آسان، ارزان و سریع گرفتن مدرک ایزو ISO می‌باشد ولی بااعتبار داخلی بدون اعتبار IAF .

استعلام و کنترل ریحستری اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو ازطریق مراجعه به سایت IAF و همچنین ازطریق برقراری تماس بامشاوران و کارشناسان مجرب مرکز سیستم کاران براحتی انجام می‌شود.

 

طراحی نمونه مستندات ایزو و استقرار سیستم‌های مدیریتی تعیین شده

تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو و اجرا و پیاده سازی قوانین و الزامات تعیین شده درگرفتن گواهی ایزو بصورت قانونی واجب و ضروری می‌باشد. سازمان و مجموعه متقاضی موظف است باتوجه به سطح سخت گیری مرجع صدور ایزو نمونه مستندات راطراحی و اجرا کند.

 

ممیزی ابتدایی و ممیزی نهایی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

ممیزی و بررسی قوانین و دستورالعمل‌های اجرا شده دردو نوبت مورد ممیزی قرار می‌گیرند. نوبت اول ممیزی داخلی یا ابتدایی که توسط کارشناس داخلی مجموعه یاکارشناس مرکز مشاوره ایزو بجهت حذف معایب و نواقص انجام می‌شود و درنوبت دوم ممیزی نهایی توسط بازرس مرجع صدور گواهی ایزو انجام می‌شود و درصورت نبود هیچ گونه مشکلی رأی به صدور گواهینامه ایزو داده می‌شود.

 

گواهینامه ایزو

ثبت و نگهداری گواهینامه ایزو

مدت اعتبار گواهینامه‌های ایزو سه ساله است ولی به شرط تمدید و ممیزی مراقبتی سالیانه. چنانچه سازمانی ازطریق مراحل قانونی اقدام به اخذ گواهی ایزو کرده است بجهت ازدست ندادن اعتبار مدرک ایزو و یاتعلیق اعتبار ایزو باید حتما سروقت ممیزی مراقبتی سالیانه راانجام دهد.

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.