گواهی ایزو از کجا بگیریم؟

ازکجا گواهی ایزو بگیرم؟ ازکجا گواهینامه ایزو بگیریم؟ ازکجا گواهینامه ایزو میگیرند؟ ازکجا میتوان گواهینامه ایزو گرفت؟ متداول ترین سؤالات سازمان‌ها و شرکت‌های خواهان ایزو می‌باشد.

جهت اخذ و دریافت گواهی‌نامه ایزو ISO یکسری مراکز معتبر و رسمی درشهرهای ایران فعالیت می‌کنند ازجمله مرکز سیستم کاران که درتهران یک شعبه مرکزی و درشهر اصفهان یک نمایندگی فعال دارد.

مرکز سیستم کاران بدلیل داشتن سابقه زیاد و دانش و تخصص درحوزه انواع گواهی نامه‌های ایزو و استانداردهای ایزو باگرفتن مجوز بعنوان مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو نیز فعالیت می‌کند.

اکثر مراکز مشاوره ایزو درسطح شهر‌های ایران فعالیت می‌کنند تحت آموزش مشاوران و کارشناسان این مرکز توانسته‌اند بصورت مستقل و مجزا مشغول بکار شوند و این یکی ازافتخارات مهم مرکز بزرگ مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران می‌باشد.

شرکت سیستم کاران باتوجه بنوع سطح اعتبار مراجع صادر کننده گواهی ایزو توانسته باشرکتها و مراجع ایرانی و هم توسط نمایندگان شرکت‌ها و مراجع خارجی متناسب بانیاز و درخواست مشتری انواع گواهینامه‌های ISO گواهینامه HSE و گواهی IMS راصادر می‌کند.

 

انواع CB ها ( مراجع و شرکت‌های صادرکننده گواهی ایزو )

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو CB نامیده می‌شوند. CB مخفف عبارت Certification Body می‌باشد. سطح اعتبار CB ها درگرو این است که تحت اعتبار یک مرکز دولتی و رسمی کار می‌کنند یا نه. تعداد CB های زیادی درهر کشور فعالیت می‌کند ولی هرکشور حداقل یک مرکز بالادستی معتبر و رسمی بنام AB دارد.

AB های معتبر و قانونی هم خودشان تحت اعتبار نهاد بالا دست‌تری بنام IAF فعالیت می کنند. IAF بزرگترین و معتبرترین نهاد اعتبار دهنده دردنیا می‌باشدکه ازطرف سازمان ایزو جهت اعتباردهی و نظارت بر روی AB های کشورها ایجاد شده است.

 

گرفتن گواهی ایزو از CB بااعتبار AB

تمامی کشورهای عضو انجمن IAF که مایل برعایت قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان ایزو هستند یک نماینده و مرکز استاندارد درکشورشان دارند. AB سازمان ملی استاندارد ایران NACI مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میباشد.

NACI بعنوان یک AB رسمی و دولتی برروی CB های صادرکننده ایرانی مدیریت و نظارت می کند. کشورهای دیگر هم حداقل یک AB معتبر و رسمی دارند. مثلاً عیبی کشور انگلستان DAKKS و AB کشور انگلیس UKAS و AB کشور آمریکا IAS می‌باشد.

 

گرفتن گواهی نامه ایزو بااعتبار IAF

IAF بزرگترین نهاد بین المللی دردنیاست که AB های دولتی و رسمی عضو آن می‌باشند. تمام CB هایی که تحت اعتبار یک AB فعالیت می‌کنند بطور غیرمستقیم تحت اعتبار IAF هستند. گواهینامه ایزو معتبر و اصیل مدرکی استکه CB مورد نظرش تحت اعتبار AB باعضویت انجمن IAF باشد و صادر گردد.

کلیه متقاضیان و درخواست کنندگان مدارک ایزو حواسشان جمع باشدکه فقط CB تحت اعتبار IAF گواهینامه معتبر و اصیل صادر می‌کند و اگر مرکز مشاوره نهادهای دیگری همچون ASCB و AB خصوصی رابه شما معرفی کرد باور نکنید مسلما کارشان قانونی و معتبر نیست.

 

نام برخی نهادها و مراجع صدور فیک و تقلبی

CB بااعتبار ASCB، شرکت‌های صادر کننده ایزو تحت اعتبار ASCB ، CB خصوصی صدور ISO ، CB های خصوصی درایران، CB های خصوصی درآلمان، CB های خصوصی بانمایندگی کشور انگلیس، CB خصوصی کانادایی، CB خصوصی آلمانی.

IAF فقط با یک سایت و یک نشانی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر در فضای مجازی فعالیت می کند. آدرس انجمن IAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی WWW.IAF.NU میباشد.

 

گرفتن گواهی ایزو بدون اعتبار IAF

CB های زیادی نیز هستند‌که تحت اعتبار یک AB بدون عضویت درانجمن IAF فعالیت می کنند. سطح اعتبار گواهی صادر شده از این مراجع بین المللی نمی‌باشد ولی در سطح داخلی و کشور ایران پاسخگوی نیاز مشتریان بوده است.

متاسفانه یکسری ازمراکز مشاوره بدرستی تفاوت مراجع صدور IAF و غیره IAF راشفاف‌سازی نمی‌کنند و درقبال دریافت مبالغ بسیار زیاد گواهی‌نامه‌های غیر IAF بمشتری درقالب معتبر ترین نوع گواهینامه ایزو ارائه می‌دهند. مرکز سیستم کاران تفاوت‌های عمده بین شرکت‌های صادرکننده تحت اعتبار IAF و بدون اعتبار IAF و راه تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صدور ایزو رادر این مقاله برای افزایش آگاهی شما شرح می‌دهد.

 

تفاوت بین CB تحت اعتبار IAF و CB بدون اعتبار IAF

انتخاب نوع CB و مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو به اهداف و چشم اندازهای یک سازمان بستگی دارد. ولی مهم این است که مراکز مشاوره صادقانه بااین موضوع برخورد کنند و در قبال سطح اعتبار نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو هزینه‌های منصفانه ای رادریافت نمایند.

گرفتن گواهی ایزو ، مدرک ایزو ، گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور و CB با اعتبار IAF باتوجه باینکه خود CB ها هم تحت نظارت و بازرسی دقیق AB های دولتی و رسمی هستندبه رعایت اصول و قواعد دریافت استاندارد های ایزو پایبند می باشند.

CB های تحت اعتبار IAF برای اعمال قوانین و دستورالعمل‌های ایزو سختگیری می‌کنند و سازمان متقاضی را‌ملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو میکنند و درنهایت باانجام ممیزی پایانی و اعلام تاییدیه گواهینامه ایزو را صادر می‌نمایند.

ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع CB معتبر و رسمی IAF دار بعلت طی نمودن مراحل طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی و استانداردهای ایزو و انجام مراحل مهم ممیزی درطی مدت زمان طولانیتری و صرف هزینه بالاتری صادر می‌شوند‌.

گرفتن گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور CB بدون اعتبار IAF بخاطر اینکه AB اعتبار دهنده آنها رسمی نیست و در قید و بند رعایت الزامات IAF نم‌ی‌باشد سازمان متقاضی مجبور و الزام بطراحی و پیاده سازی استاندارد های ایزو نیست و فقط بااعلام درخواست مشتری و مشخص نمودن اهداف ازطرف مرجع غیر IAF گواهی ایزو برای مجموعه متقاضی صادر می‌شود.

ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع غیر IAF بعلت ملزم بودن بطراحی و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو و حذف ممیزی نهایی درمدت زمان خیلی کوتاهی باهزینه پایین آماده می شوند.

 

راه تشخیص سطح اعتبار مراجع صدور گواهی ایزو

راه و روش تشخیص اعتبار و اصالت شرکت‌های صادر کننده گواهی ایزو ازچند طریق شدنی استکه هرمشتری متناسب باامکانات و سطح دانشی که دارد می‌تواند برای کسب اطمینان ازطریق یکی روشها اعتبار و اصالت شرکت و مرجع صدور گواهینامه ایزو و استعلام بگیرد.

راه اول این است که ابتدا متقاضی وارد سایت IAF شود و AB جستجو نام عیبی رسمی و دولتی را بیابد درمرحله بعد وارد سایت AB شود و درقسمت جستجو نام CB مورد نظر راسرچ نماید. اگر نام مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو رایافتید مسلم است بااعتبار IAF برای شما مدرک ایزو اصلی راصادر می‌کند ولی اگر نام AB و CB رانیافتید مسلما مرجع و شرکت صدور فکر و تقلبی بشما معرفی شده است.

راه دوم مراجعه حضوری یا مراجعه بسایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یعنی NACI میباشد. لیست کامل مراجع ثبت و صدور ایرانی معتبر و خارجی معتبر توسط NACI منتشر شده است.

راه سوم برقراری ارتباط بامرکز سیستم کاران میباشد. شما کاربر محترم چنانچه بهر دلیلی ازمرکز ما اقدام به گرفتن گواهینامه ایزو نکرده باشید میتوانید جهت استعلام ریجستری نام CB و اعتبار گواهینامه ایزو ازخدمات و مشاوره رایگان کارشناسان مرکز ما بهره‌مند گردید.

 

فرم درخواست ایزو

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو معتبر

دریافت هر نوع مدرک و گواهی ایزو نیازمند فراهم سازی یک گسری مدارک میباشدکه مدارک و اسناد مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه ایزو بسیار ساده و کم می‌باشد.

تکمیل فرم ثبت نام ایزو و تهیه نمونه مستندات ایزو نمونه قوانین و دستورالعمل ها ازجمله مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهی ایزو میباشند.

جهت تکمیل فرم ثبت نام ایزو سازمان متقاضی باید هم نوع گواهینامه ایزو و هم متناسب بااهداف نوع مرجع صدور ایزو راانتخاب کند. اهدافی همچون صادرات نیازمند انتخاب مراجع و شرکت‌های تحت اعتبار IAF می‌باشد.

سازمان‌ها و شرکت‌های خواهان ایزو باید نسبت به گواهینامه ایزو مستندات لازم راتهیه نمایندکه مرکز سیستم کاران کلیه مستندات ایزو رابصورت رایگان درخدمت شما قرار میدهد.

اجرای مستندات و پیاده سازی قوانین و الزامات ایزو و انجام مراحل ممیزی داخلی و نهایی ازجمله مراحل بعدی گرفتن گواهینامه ایزو هستند و کارشناس مرجع بادادن نظر مثبت رأی ثبت و صدور گواهینامه ایزو می دهد.

 

راه صحیح و درست طراحی و پیاده سازی استاندارد های ایزو چگونه است؟

قوانین و دستورالعمل های سازمان ایزو ازجمله استانداردهای سیستم‌های مدیریتی درسازمانها و مجموعه‌ها باید بصورت مطلوب و اثربخش انجام شوند. و این عمل بااستفاده ازچرخه دمینگ براحتی انجام می‌شود.

تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال درهرنوع کسب و کاری فرایندهایی رابمنظور رسیدن به اهدافشان بکار می‌برند. جهت بهبود فرایندها و بدست آوردن نتیجه مطلوبتر ازقوانین و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی استاندارد استفاده می‌کنند.

سازمان‌ها و شرکت‌ها برای مدیریت نمودن فرآیندها و سیستم‌ها ازرویکرد فرایندی PDCA استفاده می کنند. PDCA بعنوان بخشی ازسیستم مدیریت کلی و نظام یک شرکت می باشد و بصورت هدفمند و بازدهی شده بکار گرفته می شود.

PDCA بانام چرخه دمینگ بعنوان ابزار مدیریتی که درچهار مرحله انجام می‌شود روش موثری برای حل مشکلات و مدیریت یک مجموعه است و در اجرای سیستم های مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و غیره ازاین چرخه استفاده می شود.

چرخه دمینگ ازچهار فاز PLAN برنامه ریزی، DO اجرا، heck تجزیه و تحلیل، Act اقدام و عمل تشکیل شده است. چرخه دمینگ تحت عنوان چرخه بهبود مداوم همراه تفکر بر پایه ریسک در هرمرحله اجرا می‌شود. PDCA چارچوبی برای سازمانها برای برنامه‌ریزی به امور خود بمنظوربه حداقل رساندن ریسک‌های موجود می باشد.

فاز اول Plan باید مشکلات موجود را بدرستی شناسایی کنیم و باتوجه به خط مشی سازمان و نیاز مشتریان اهداف و فرآیندهای لازم رامشخص کنیم و برنامه ریزیها راانجام دهیم.

فاز دوم Do در این فاز مشکلات درمقیاس کوچک شبیه‌سازی می‌شوند و راهکارهایی برای آنها در نظر می‌شود. درمرحله اجرابه ایجاد ایده ها و راه حل‌های جدید می پردازیم و این فتز مرحله کاملی نیست و فقط مرحله آزمون خطا می باشد و مرحله اصلی اجرا درفاز Check انجام میشود.

فاز سوم Check تجزیه و تحلیل اثربخشی کارهای صورت گرفته رامی‌سنجد و تاثیر کارها بر روی فرایندها رابررسی می‌کند.

فاز چهارم Act بعنوان فاز اقدام و عمل می باشد و بعد ازعملی نمودن تمامی کارهای لازم به فازهای قبلی برمیگردیم و دوباره به بهبود اثربخشی و بازدهی بهتر می پردازیم.