از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ 

از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

امروزه بارونق انواع کسب و کارها رقابت، بازار گرمی پیدا کرده است. مهم‌ترین ابزار رقابتی درمیان سازمانها و شرکتها استفاده‌از استانداردهای بین المللی بوده است. مدیران، مسئولان و مدیران باید بدنبال راه‌هایی باشندکه بتوانند برنده رقابت باشند.

استانداردهای ایزو قوانین و دستورالعمل‌هایی هستندکه یک سازمان غیر دولتی و معتبر درجهان بنام International Organisation for Standardiztion جهت همسو سازی و یکسان سازی قوانین مختلف درمیان تمام مشاغل دنیا تدوین نموده است. ISO کلمه اختصاری سازمان بین المللی استاندارد (  International Organisation for Standardiztion ) نیز همان معنای همسو کردن رامیدهد.

 

جزء به جزء مراحل دریافت گواهینامه ایزو

مشاوره ایزو ISO

اولین اقدام برای دریافت گرفتن ایزو مراجعه‌به یک مرکز مشاوره ایزو است. مشاوره ایزو ISO باید کاملا صحیح و کاربردی برسطح مجموعه و افراد فعال درمجموعه اعمال شودکه یک نتیجه مطلوب و موثری حاصل گردد. سطح و تعداد مراحل دراجرای اخذ گواهینامه ایزو باتوجه بشرایط سازمان و انتخاب مدیریت سازمان متفاوت می‌شود.

مشاوره ایزو باید طبق قوانین مشتری مداری درمواردی همچون مشخص نمودن اهداف سازمان، انتخاب گواهینامه ایزو ، انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو ، مراحل طراحی و پیاده سازی مستندات و انجام روش‌های ممیزی قوانین و دستورالعمل‌های اجرا شده و مدت زمان و میزان هزینه دریافت گواهینامه ایزو و تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو شرکت متقاضی گواهی ایزو راآگاه سازد و اطلاع رسانی دقیق و درستی راانجام دهد. حتی مشاور ایزو ISO بهنگام مشاوره ISO باید شرایط گرفتن گواهینامه ISO ، شرایط باطل شدن و به تعلیق افتادن گواهی ISO و حتی شرایط تمدید گواهی ISO و روش ریجستری اعتبار و اصالت گواهی ISO بدرستی اطلاع رسانی کند.

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بصورت کلی رهاوردهای بسیار زیادی رابرای یک مجموعه می‌آورد. اما هرمجموعه بااهداف و برنامه‌های مختص باشرایطش درخواست گواهینامه ایزو رامیدهد. صادرات و انجام کارهای بازرگانی، شرکت درمناقصات، انجام تبلیغات و برند سازی و بازاریابی وسیع‌، حضور موفق درلیست تأمین کنندگان مجاز کارفرمایان، جلب اعتماد و رضایت مشتریان باگرفتن آرم و نشان ایزو ISO و یاحتی گاهی اوقات چشم و هم چشمی بانمایش گذاشتن قاب مدرک ایزو دراتاق کار همگی ازاهداف و عوامل درخواست و گرفتن گواهینامه ایزو می‌باشد. مراحل دریافت گواهینامه ایزو متناسب بااهداف متفاوت می‌شود.

 

طی تمامی مراحل چنانچه هر گونه سوالی داشتید با یک تماس با شماره 79165 - 021 از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران بهره مند گردید

شرایط دریافت گواهینامه ISO چگونه است؟

شرایط گرفتن گواهینامه ایزو

شرط گرفتن ایزو چیست؟ شرایط دریافت گواهی ایزو چیست؟ شرایط گرفتن گواهینامه ایزو چیست؟ آیا جهت اخذ و دریافت گواهینامه ایزو شرایط خاصی لازم است؟ آیا مجموعه‌های کوچک می‌توانند گواهی ایزو بگیرند؟ هرسازمان و شرکتی باهرنوع فعالیتی اگر دارای دفتر مرکزی یادارای مجموعه‌ای باشدکه با تعدادی نیرو درحال انجام یک یا چند فرآیند باشد می‌تواند متقاضی دریافت گواهینامه ایزو باشد.

 

شرایط تعلیق گواهینامه ایزو ، شرایط ابطال گواهینامه ایزو

شرکت دارنده گواهینامه ایزو ، گواهی ISO باید همواره درحفظ و نگهداری و بهبود مستمر سیستم‌های مدیریتی تلاش کند و همچنین تمامی مستندات و اسناد مربوطه رادر طول زمان بین دو ممیزی بطور صحیح انجام دهد. سازمان دارنده گواهی ایزو بایدبه اطلاعیه‌ها و مکاتباتی که مرکز مشاوره ایزو ازطرف مرکز صادر کننده ایزو برایش صادر می‌کند توجه نماید.

عدم تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو یکی ازدلایل تعلیق یا ابطال گواهینامه ایزو می‌شود. گرفتن و بدست آوردن مدرک ایزو پایان مرحله دریافت گواهینامه ایزو نیست. هرسازمان و هرشرکتی بعداز اخذ مدرک ایزو نسبت به انجام دادن وظیفه‌ای مبنی برحفظ سیستم‌های مدیریتی و حفظ سیستم‌های مستقر شده باید متعد باشد. بهمین خاطر مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو درطی سه سال مدت اعتبار گواهینامه ایزو هرساله بابرگزاری ممیزی دوره‌ای تحت عنوان ممیزی مراقبتی باانجام بازدید و سرکشی نواقص و معایب و عدم انطباقات پیش آمده رابررسی می‌کند و راهکارهایی راتحت عنوان اقدامات اصلاحی رامعرفی می‌کند و بعداز ممیزی و ارزیابی مجدد اگر اصلاحات بدرستی انجام شده بود اعتبار گواهینامه ایزو تمدید می‌شودو درغیر اینصورت گواهینامه ایزو باطل می‌گردد.

چنانچه سازمان یا شرکتی تحت هیچ شرایطی راضی‌ نشود که تمدید مدرک ایزو راانجام ندهد مرجع صدور کننده گواهی ایزو مهر ابطالی برروی مدرکش میزند و سازمان رااز داشتن و ارائه آرم ایزو منع می‌کند. ابطال گواهینامه ایزو گواهی‌نامه ISO بدین صورت است‌که نام شرکت یا سازمان دارنده گواهینامه ایزو از لیست مندرج درسایت صادر کننده گواهینامه ایزو خارج و پاک می‌شود و بعداز تمام شدن اعتبار سه ساله مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو برای سازمان متقاضی دیگر گواهی صادر نمی‌کند.پس گواهینامه ایزو ISO سه ساله صادر می شود اما بایستی هر ساله تمدید گردد والا از اعتبار ساقط خواهد شد

طی تمامی مراحل چنانچه هر گونه سوالی داشتید با یک تماس با شماره 79165 - 021 از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران بهره مند گردید

ممیزی سالیانه ایزو

شرایط تمدید گواهینامه ایزو

جهت تمدید گواهینامه ایزو شرایط خاص و پیچیده‌ای وجود ندارد. ازهمان ابتدای بستن قرارداد بامشتری باید مرکز مشاوره کلیه راهنمایی‌های لازم درمورد تمدید گواهینامه ایزو راانجام دهد تاسازمان متقاضی باآگاهی کامل اقدامات لازم جهت گرفتن گواهینامه ایزو راانجام دهد. مدت اعتبار گواهینامه‌های ایزو سه ساله می‌باشد ولی هر سال یکبار باید توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو یک بررسی و ممیزی مراقبتی برروی قوانین و اصول پیاده شده انجام گردد. جهت انجام تمدید یک ماه قبل ازسررسید سال مشاوران و کارشناسان مرکز اطلاع رسانی لازم راانجام می‌دهند و یک نامه کتبی برای سازمان دارنده گواهینامه ایزو ابلاغ می‌کنند. البته یکسری مراجع مدت اعتبار گواهینامه ایزویی راکه صادر می‌کنند یک ساله می‌زنند. ولی بیشتر بجهت جلب و جذب مشتری گواهی نامه ایزو بااعتبار سه ساله صادر می‌کنند.

 

گواهینامه‌های مهم و پرکاربرد ایزو

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ راچگونه بگیرم؟

استاندارد ISO 9001 بانام گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ازمهم‌ترین و اساسی‌ترین گواهینامه‌های تدوین شده ازطرف سازمان ISOمی‌باشد. کلیه سازمانها و شرکت‌های فعال درهرحرفه و شغلی ایزو ۹۰۰۱ رابعنوان یک استاندارد شناخته شده برای طراحی و اجرای مستندات مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت تقاضا می‌کنند. قوانین و دستورالعملهای ایزو ۹۰۰۱ درهر سازمانی باهر اندازه و وسعتی و هرفعالیتی قابل اجرا می‌باشد. افزایش سطح کیفیت خدمات و محصولات و پرهیز ازکارهای تکراری و افزایش توانمندی پرسنل و ایجاد بهبود مستمر و توسعه‌ای پایدار ازجمله مزایای اخذ ایزو ۹۰۰۱ می‌باشند.

الزامات و قوانین سیستم مدیریت کیفیت شامل چند بخش می‌شود. بخش اول مربوط به شناسایی ساختار سازمان و فرآیندها و مسائل داخلی و خارجی و انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان می‌شود. بخش دوم مرتبط باآموزش مدیریت مجموعه برای رهبری و مسئولیت پذیری بهتر می‌باشد. بخش سوم برنامه ریزیهای لازم رابرای شناسایی خطرات و فرصتها برای اجرای مداوم QMSرامشخص می‌کند. بخش چهارم کلیه الزامات مربوط به شایستگی و آگاهی، ارتباط و کنترل اطلاعات مستند می‌شود و همه منابع انسانی و زیرساختها و محیط کار راپوشش می‌دهد. بخش پنجم کلیه الزامات و دستورالعمل‌ها راعملیاتی می‌کند و تمام جنبه‌های ایجاد محصول و خدمت را شامل می‌شود. بخش ششم مرتبط باالزامات و قوانینی است که عملکردها راارزیابی می‌کندتا اطمینان حاصل شودکه QMSبدرستی انجام شده است. بخش هفتم مرتبط بابهبود مستمر کلیه سیستمهای پیاده شده می‌شودو باارزیابی عدم انطباقات و انجام اقدامات اصلاحی این کار انجام می‌شود. تمامی بخش‌های فوق براساس چرخه PDCA( Plan-Do-Check-Act درفرآیندهای سازمان اجرا می‌شوند.

 

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ راچگونه بگیرم؟

استاندارد ISO 14001 بانام گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز مهمترین استانداردهای ایزو می‌باشد. کلیه قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ۱۴۰۰۱ هم بااستفاده ازچرخه PDCAدرسطح مجموعه اجرا می‌شود. رعایت اصول حفاظت ازسلامت محیط زیست و منابع طبیعی ( آب، هوا، خاک ) و مدیریت مصرف انرژی و مدیریت صحیح دفع پسماندها و فاضلاب‌های صنعتی و آلاینده‌ها ازاصول و قواعد سیستم مدیریت زیست محیطی می‌باشد.

 

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ راچگونه بگیرم؟

استاندارد ISO 45001 بانام گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یکی دیگراز استانداردهای عمومی ایزو می‌باشد. اکثر سازمانها و ارگانها مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری متقاضی ایزو ۴۵۰۰۱ هستند. رعایت اصول ایجاد امنیت درمحیط کار و رعایت اصول حفظ و صیانت سلامت نیروی انسانی ازقوانین و دستورالعمل‌های این گواهینامه می باشند. طراحی و اجرای متن استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ نیزباتوجه به‌چرخه PDCA درچند بخش مختلف انجام می‌شود.

چگونه گواهینامه ایزو بگیرم؟ ازکجا گواهی ایزو بگیرم؟ گواهی‌نامه ایزو راازکجا بگیرم؟ هرکاربر و هرمدیر و مسئول سازمانی که سؤالات فوق راداشته باشد بعداز مطالعه کامل مطالب عنوان شده ازجزء جزء مراحل اخذ گواهینامه ایزو براحتی می‌تواندبا انتخابی درست و شایسته بهترین نتیجه مطلوب رابگیرد.

 

طی تمامی مراحل چنانچه هر گونه سوالی داشتید با یک تماس با شماره 79165 - 021 از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران بهره مند گردید

فرم درخواست ایزو

 

شناسایی انواع مراجع صدور گواهینامه ایزو

بعداز برقراری تماس بامرکز مشاوره ایزو و مشخص شدن اهداف باید مرجع مناسبی جهت صدور گواهینامه ایزو انتخاب شود. مراجع صدور گواهینامه ایزو دردو دسته گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. دسته اول مراجع صدوری که تحت اعتبار سازمان رسمی IAF می‌کنند و دسته دوم مراجع صدوری که تحت اعتبار سازمان فعالیت نمی‌کنند.

 

گواهینامه‌های ایزو بااعتبار IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو یا Certification Body رابانام اختصاری CB عنوان می‌کنند. روش کار CB هایی که بااعتبار IAF فعالیت می‌کنند بدین صورت استکه هرکشور یک نماینده رسمی بنام Accerdiation Body یادر اصطلاح AB‌ داردکه تحت اعتبار و نظارت انجمن IAF فعالیت می‌کند البته یکسری AB هم وجود داردکه تحت اعتبار IAF نیستند و بصورت خصوصی فعالیت می‌کنند. ازطرف دیگر تعداد مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو درهرکشور بسیار زیاد هستند. برخی CB ها تحت اعتبار AB های رسمی عضو انجمن IAF فعالیت می‌کنند بهمین علت دارای اعتبار و درجه بالایی هستند و گواهینامه‌های ایزو رابا سطح اعتبار بین المللی صادر می‌کنند.

گواهینامه‌های ایزو بدون اعتبار IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار توسط AB های خصوصی بدون عضویت درسازمان IAF اعتباردهی می‌شوند. سطح اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF داخلی می‌باشد. البته یکسری CB ها هستندکه بدون هیچ نظارت و اعتباری ازطرف AB ها فعالیت می‌کنند و متاسفانه تعداشان هم زیاد است و گواهینامه‌های ایزو راجعلی و نامعتبر صادر می‌کنند. متقاضیان و مشتریان محترم اخذ گواهینامه‌های ایزو می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر ازاعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو بامرکز سیستم کاران تماس برقرار کنند و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای پاسخ تمام سؤالاتشان رادریافت نمایند.

ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ باتوجه به مطالب فوق متوجه شدید که باید ازمراجع صدور گواهینامه ایزو یعنی CB ها گواهینامه ایزو بگیرید. بعد ازانتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو و انتخاب نوع گواهینامه ایزو باتوجه به‌انتخاب CB راه دریافت گواهینامه ایزو دو قسمت می‌شود. اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو IAF باشد باید بعداز مرحله مستندسازی وارد بخش اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی داخلی توسط کارشناس مجموعه برای رفع عدم انطاباقات و بکارگیری اقدامات اصلاحی شوید و بعد ممیزی خارجی که ازطرف ممیز و بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو راانجام دهید و درآخر بارأی نهایی و مثبت ممیز مدرک ایزویی راکه تقاضا کرده بود بگیرید.

اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی و غیر IAF باشد مرحله مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو اختیاری می‌باشد و شما می‌توانید براحتی بدون هیچ سخت‌گیری مدرک ایزویی راکه تقاضا کرده بودید بگیرید.

طی تمامی مراحل چنانچه هر گونه سوالی داشتید با یک تماس با شماره 79165 - 021 از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران بهره مند گردید