گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم؟ 

گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

ایزو ، ISO ، IZO

ایزو ، ISO ، IZO سه نوع کلمه بایک معنا و مفهوم درفضای مجازی گوگل جستجو و سرچ می‌شوند. ISO ازکنار هم قرار گرفتن مخفف سه کلمه International ، Standards ، Organisation تشکیل شده است. معنای کلمه ISO درزبان لاتین بمعنای همسو سازی و یکسان سازی است و بااهداف سازمان بین المللی استاندارد International Organisation for Standardiztion همخوانی دارد.

 

اهداف ایزو ISO چیست؟

هدف سازمان بین‌المللی استاندارد ISO همسوسازی تمام استانداردهای مختلف درکشورهای جهان می‌باشد و باتحقیق و بررسی تک تک موارد مثبت و موثر استانداردهای مجزارا بصورت یک استاندارد جامع و کامل تهیه کرده و برای استفاده تمام کشورهای عضو سازمان ISO تدوین و منتشر می‌نماید. سازمان ایزو یک سازمان غیردولتی متشکل ازنمایندگان و قانون گذاران کشورهای مختلف جهت ایجاد عدالت میان تمامی مصرف کنندگان درجهان و تولید کنندگان می‌باشد.

 

ایزو ISO درچه مشاغلی کاربرد دارد؟

سازمان استاندارد جهانی برای اکثر مشاغل و کسب و کارها قوانین و دستورالعمل‌هایی راتهیه و تدوین نموده است شرکت‌های خدماتی، شرکتهای پیمانکاری، سازمان‌ها و مجموعه‌های صنعتی، مراکز درمانی و مراکز آموزشی، تجهیزات پزشکی، شرکت‌های کامپیوتری، نرم افزاری و سخت افزاری و IT ، شرکت‌های ساختمانی و راه سازی، صنایع کشاورزی و صنایع غذایی و دارویی صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره مورد توجه سازمان بین‌المللی استاندارد قرار داشته و برای هرکدام استانداردهایی راتهیه و تدوین نموده است.

هرکدام ازاین مشاغل چه صنعتی چه تولیدی و چه خدماتی بااهداف و چشم اندازهای مختلفی جهت اخذ و دریافت ایزو اقدام می‌کنند. اهداف می‌تواند شامل صادرات، تبلیغات، برند سازی، بازاریابی، حضوردر مناقصات، وندور لیست Vendor List ،افزایش کیفیت محصولات خدمات و جلب اعتماد و رضایت مشتریان باشد.

 

گواهینامه ایزو ISO برای صادرات راازکجا بگیریم؟

صادرات و ارسال تولیدات و محصولات و ارائه خدمات به کشورهای خارجی یکی از‌اهداف و چشم اندازهای متعالی برای هرسازمان و مجموعه می‌باشد. گواهینامه ایزو برای صادرات راباید توسط مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار IAF انجام دهید.

 

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو ISO جهت صادرات

گواهی ایزو مدرک ISO یک مدرک بین‌ المللی و شناخته شده درتمام جهان می‌باشد. بالاترین و معتبرترین سطح اعتبار گواهینامه ایزو توسط مراجع صادر کننده تحت اعتبار IAF صادر می‌شود. جهت صادرات بعلت اثبات کیفیت و سلامت محصولات و خدمات درمیان دیگر رقبا باید بصورت کاملا اصولی و معتبر ازمراجع IAF مدرک ایزو رادریافت نمایید.

گواهینامه ایزو و مراجع صادر کننده

 

IAF‌ چیست؟

مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF کدامند؟

IAF مخفف عبارت International Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی می‌باشد. ازآنجاییکه وظیفه سازمان ایزو تهیه و تدوین استانداردهای ISO می‌باشد وظیفه اعتباردهی و نظارت برروی مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو رابرعهده انجمن و نهاد IAF قرارداده است. نهاد IAF نیزبا اعتبار دهی و تأیید نمایندگان عضو انجمن ایزو به این مراکزکه اصطلاحا AB نام دارند مجوز نظارت برروی مراجع صدور گواهینامه ایزو یعنی CB ها رامی‌دهند. بنابراین هنگامی که یک CB تحت اعتبار یک AB عضو انجمن IAF گواهی ایزو صادر کند گفته میشود CB یا همان مرجع صادر کننده گواهی ایزو IAF دار یا تحت اعتبار IAF مدرک ایزو صادر می‌نماید.

 

گواهینامه ایزو ISO برای مناقصات راازکجا بگیریم؟

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو برای مناقصات بادو‌ چالش و دو حالت روبرو می‌شود. اگر مناقصه گذار برای شرکت پیمانکاری نوع اعتبار گواهینامه ایزو رامشخص نکرده باشد و شرکت متقاضی حضور درمناقصه فورس و زمان خیلی کوتاهی داشته باشد بطور قطع نمی‌تواند ازمراجع تحت اعتبار IAF مدرک ایزو بگیرد. زیرا گرفتن گواهینامه ایزو توسط مراجع IAF دار بعلت طی کردن مراحل طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام مراحل ممیزی زمان‌بر می‌باشد و بدرد سازمان متقاضی شرکت درمناقصات بصورت فوری نمی‌خورد. حالت دوم هنگامی است که سازمان مناقصه گذار برای حضور درمناقصه داشتن مدرک ایزو تحت مراجع IAF دار راالزام می‌کند و خب شرکت‌های پیمانکاری هم چاره‌ای ندارند اگرزمان لازم را داشتند گواهی نامه ایزو رااماده می‌کنند و اگرهم زمان کافی نداشتند متاسفانه مناقصه رااز دست می‌دهند. پیشنهاد مرکز سیستم کاران بتمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها این است که دراسرع وقت گواهی ایزو تحت اعتبار IAF رااخذ نمایندتا همیشه درمیان رقبا و حضور درمناقصات بتوانند حرف اول رابزنند.

 

مراجع ثبت و صدور ایزو ISO بدون اعتبار IAF کدامند؟

درکشور ایران اکثر کارفرمایان نوع مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو برایشان مهم نمی‌باشد و صرفاً مدرک ایزو برایشان مهم است. بنابراین اکثر سازمانها و شرکتها جهت شرکت درمناقصات توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF مدرک ایزو دریافت می‌کنند. اخذ گواهی ISO ازطرف مراجع صدور گواهینامه ایزو غیر IAF هزینه کم و زمان کوتاه ثبت و صدورشان می‌باشد. هنگامی که CB مرجع صدور گواهی نامه ایزو ISO تحت اعتبار مرکز اعتبار دهنده AB بدون عضویت درسازمان IAF فعالیت کند گواهینامه ایزو غیر IAF صادر می‌کند. CB های غیر IAF مجموعه متقاضی راملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو نمی‌کنند و ازطرفی مرحله ممیزی توسط بازرس مرجع صدور ایزو نیز حذف می‌شود و همین دلایل باعث می‌شوند گرفتن گواهی ایزو ازمراجع صدور غیر IAF بصورت فوری باهزینه بسیار کم صادر شوند.

 

گواهینامه ایزو ISO برای تبلیغات راازکجا بگیریم؟

امروزه مهم‌ترین ابزار تبلیغات اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. درکشور ایران اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها مخصوصا شرکت‌های تازه تأسیس و نوپا برای معرفی محصولات، تولیدات و خدماتشان باتوجه بمیزان بودجه و درآمد کمی که دارند بدنبال راهی هستندکه بتوانند باهزینه کم تبلیغات وسیع و موثری راارائه دهند. اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو متناسب بازمینه فعالیت سازمان باعث کسب نام و شهرت هرمجموعه‌ای می‌شوند. بهترین مرجع صدور گواهینامه ایزو برای تبلیغات مراجع ثبت و صدور بدون اعتبار IAF می‌باشند.

 

گواهینامه ایزو ISO برای برندسازی رااز کجا بگیریم؟

برندسازی یکی ازابزارهای قدرتمند برای تبلیغات و کسب نام و شهرت برای مجموعه‌ها و انواع مشاغل و کسب و کارها می‌باشد. اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند بااخذ مهم‌ترین و پرکاربردترین استانداردهای ایزو مانند ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به یک برند معروف تبدیل شوند. همچنین بتازگی اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه بسیار مهم و قابل توجه مصرف کنندگان و کارفرمایان قرار گرفته است.

 

 گواهینامه IMS

IMS چیست؟

اخذ و‌ دریافت سه گواهینامه ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 منجربه ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه درسطح هرسازمانی می‌شودکه دراصطلاح IMS گفته می‌شود.

سازمانها و شرکتها جهت برندسازی می‌توانند بغیراز گرفتن گواهینامه‌های اساسی ، عمومی و پرکاربرد ایزو باتوجه بنوع فعالیت و محصول و خدمتشان گواهینامه‌های تخصصی ایزو رانیز بگیرند. مثلا یک سازمان صنایع غذایی و مرتبط بازنجیره تامین مواد غذایی می‌تواند گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و گواهی حلال و گواهی HACCP‌ رانیز درخواست و اخذ نماید. یامثلا یک سازمان فعال درحوزه صنایع خودروسازی می‌تواند بجز گواهینامه‌های مهم و پرکاربرد عمومی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ گواهی HSE-MS‌‌ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و گواهی ایزو ۱۶۹۴۹سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی رانیز درخواست و اخذ نماید.

 

گواهینامه ایزو برای بازاریابی راازکجا بگیریم؟

بازاریابی و فروش بهتر یکی ازاساسی ترین کارهایی هست که یک مجموعه می‌تواند فروش محصولات و ارائه خدماتش رابیشنر کند. بازاریابی باراههای متعددی هم بصورت اینترنتی و هم بصورت حضوری انجام می‌شود.‌ اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازجمله راههای بازاریابی بصورت گسترده و وسیع می‌باشد. اصل و منطق بازاریابی فروش بیشتر محصولات و خالی کردن انبارها بهرنحوی نیست بلکه جلب اعتماد و رضایت مشتریان می‌باشد. گواهینامه‌های ایزو بعنوان استانداردهای بین‌المللی جهت جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و بعنوان یک ابزار بازاریابی قوی درسطح وسیعی استفاده می‌شوند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین استاندارد جهت انجام بازاریابی گرفتن گواهی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت بعنوان گواهی مرجع و مادر می‌باشد. اکثر سازمانها و شرکتهای ایرانی برای بازاریابی ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو غیر IAF اقدام می‌کنند.

 

مستندات ایزو ISO جهت اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو راازکجا تهیه کنیم؟

مستندات ایزو درواقع همان قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان ایزو هستند. هرسازمان و مجموعه‌ای برای تهیه لیست نمونه مستندات گواهینامه ایزو مربوطه باید دارای یک کارشناس تحصیلکرده و متخصص درحوزه ایزو داشته باشند. درصورت نداشتن کارشناسان متخصص مستند نویس بایدبه سراغ مراکز مشاوره ایزو بروند. متاسفانه اکثر مراکز مشاوره ایزو بدون تخصص و دانش خدمات ناقصی رابه متقاضیان و مشتریان ارائه می‌دهند و حتی درقبال ارائه مستندات ناقص و ضعیف مبالغ سنگین و هنگفتی راازمشتریان دریافت می‌کنند. اما مرکز سیستم کاران بایک اقدام عامل المنفعه باتوجه به سابقه بسیار طولانی و درخشانی که درحوزه صدور انواع گواهینامه‌های ایزو و مشاوره و طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو دارد کلیه مستندات گواهینامه‌های مهم‌ و پرکاربرد ایزو ISO و گواهینامه IMS و گواهینامه HSE رابصورت فایل WORD و رایگان دراختیار تمام کاربران و متقاضیان محترم قرار داده است.

 

فرم درخواست ایزو

شرایط مورد نیاز جهت دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو ISO

تمامی سازمانها و شرکتها باهرنوع زمینه فعالیتی و باهرنوع هدفی به آسانی می‌توانند برای گواهینامه ایزو اقدام کنند. داشتن یک دفتر مرکزی و داشتن یک مجموعه درحال انجام فرآیند باتعدادی کارگر و کارمند شرایط لازم و منطقی برای درخواست و گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشند. پروسه صدور گواهی ایزو باتوجه بنوع هدف و میزان فرآیندها و حجم سازمان و تعداد پرسنل و نیروی کار متفاوت می‌‌شود.

 

مراحل قانونی گرفتن گواهینامه ایزو ISO تحت اعتبار IAF

برقراری تماس بامرکز مشاوره ( مرکز مشاوره سیستم کاران ) و درخواست فرم ثبت‌ نام ایزو

تعیین اهداف سازمان همراه بامشاوره

تعیین نوع مرجع ثبت و صدور ایزو IAF دار

تعیین نوع گواهی ایزو باتوجه بنوع زمینه فعالیت سازمان

تهیه نمونه مستندات ایزو

طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و مستقر کردن سیستم‌های مدیریتی

ممیزی داخلی و ابتدایی توسط کارشناس داخلی

ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور گواهی ISO

ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ISO

 

مراحل گرفتن گواهی نامه ایزو ISO بدون اعتبار IAF

برقراری تماس بامرکز مشاوره ( مرکز مشاوره سیستم کاران ) و درخواست فرم ثبت نام ISO

مشخص نمودن اهداف سازمان همراه بامشاوره ISO

تعیین نوع مرجع ثبت و صدور ایزو غیر IAF

تهیه نمونه مستندات ایزو ISO

ممیزی داخلی

ثبت و صدور گواهی ایزو ISO