گواهی HSE معتبر
 

گواهیHSE  معتبر

گواهینامهHSE باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای درحقیقت الزامات دو استاندارد ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند. HSE – MS متشکل ازدو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 میباشد. هرگاه سازمان متقاضی بخواهد مدل HSE رادرون سازمانش طراحی وهمچنین پیاده سازی نماید الزام نیست اما خیلی بهترست دو استاندارد ایزو 45001 وهمچنین ایزو 14001 راطراحی و پیاده سازی کند وسپس گواهی HSE رادریافت نماید امابه تنهایی نیزمیتوانند گواهی نامه HSE راطراحی و پیاده سازی واخذ نمایند.

گواهی نامه HSE معتبر نیزمانند گواهی نامه ISO مراجع ثبت و صدورشان یکیست. استاندارد HSE ازطریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO یعنی همان CB صادر میگرددکه خوداین CB زیرنظر مراجعی باعنوان اختصاری AB مدیریت میگردندو درنهایت AB خودش تحت نظر نهاد اعتبار دهنده بین المللی IAF اعتبار دهی میشوند. ازانواع مراجع IAF میتوان ایران NACI, آمریکا IAS, انگلیسUKAS و درآلمان DAKKS رانام برد فرقی نمیکند HSE رابه طور مستقل ویا بااخذ دو استاندارد ISO14001 وهمچنین ISO45001 دریافت کرد درهر صورت مرجع صادرکننده یکیست. بدلیل گران بودن و زمانبر بودن گواهی نامه ایزو دارای اعتبار IAF ایرانیها خودشان مراجعی ساختگی راه انداختندکه CB و AB هردو ساخته و پرداخته ایرانیها میباشند. بدینگونه گواهینامه HSE و ISO غیر IAF گفته میشود.

گواهی HSE بانوع گواهی HSE اداره کار کاملا متفاوت میباشد. گواهینامه HSE اداره کار ازطریق وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی صادرمیگرددکه طی گذراندن دو دوره ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بعنوان مسئول ایمنی مدرک HSE اداره کار رادریافت میکند. گواهی نامه HSE اداره کار تنها بابت شخص صادر میگردداما گواهی HSE بابت شخص و شرکت هردو صادر میگردد.
استاندارد HSE الزاماتی راجهت سازمان بیان میکندکه ایمنی پرسنل و کارکنان رادر برمیگیرد واین امر باعث میشودکه کارکنان بااطمینان خاطر بیشتری کار کنند وخیالشان جهت سلامتشان راحت باشد زیراکه الزامات بیان شده درون HSE باشناخت ریسکها ، مواردی راجهت کنترل ریسکهای احتمالی وبرخورد باهمین ریسکها بیان میکندتا سازمان بتواند هنگام برخورد باانواع ریسک امکانات و راهکار مقابله باآن ریسک راداشته باشد وبسرعت جلوی زیان بیشتر گرفته شود. همچنین HSE مواردی راجهت داشتن آب و هوای پاکیزه بیان میکند واینکه سازمان باچه راهکارهایی درجهت آلوده نکردن آب و هوا و خاک اقدام نمایند.

مزایای استفاده از استاندارد HSE – MS بطور خلاصه میتوان موارد فوق رانام برد:

پاکسازی آب و هوا, کنترل ریسکهای احتمالی سازمان, مقابله باانواع ریسک احتمالی, اطمینان خاطر پرسنل جهت کار درون سازمان دارای مدرک HSE وبالطبع بالا رفتن راندمان کاری, اهمیت دادن سازمان بابت افراد و سازمانهای درگیر

کاربران و متقاضیان درون گوگل ممکنست باعناوین زیر جهت مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

گواهینامه HSE معتبر, گواهی نامه HSE معتبر, گواهی HSE معتبر, استاندارد HSE معتبر,HSE معتبر,HSE, گواهینامه HSE, گواهی نامه HSE, گواهی HSE, استاندارد HSE, نحوه اخذ HSE, روش دریافت HSE, روند دریافت استاندارد HSE,HSE, انواع گواهی HSE,HSE اداره کار,HSE آموزشی, آموزش HSE, دوره های آموزشی HSE,HSE – MS,HSE-MS, شرکتهای دارای گواهینامه ایزو, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران, لیست شرکتهای مشاور ایزو, لیست شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه ایزو, شرکتهای تایید صلاحیت ایزو,, شرکتهای دارای گواهینامه HSE, لیست شرکتهای گواهی دهنده HSE مورد تایید اداره استاندارد, لیست شرکتهای گواهی دهنده HSE در ایران, لیست شرکتهای مشاور HSE, لیست شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه HSE, شرکتهای تایید صلاحیت HSE, شرکتهای مورد تایید NACI وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه HSE جهت متقاضیان عزیز میباشد.